۱۴۰۳-۰۵-۰۳
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: فرار مالیاتی

فراریان مالیاتی انتظار رسیدگی به شکایت‌شان را نداشته باشند

در هر موردی که مودی مالیاتی اقدام به فرار مالیاتی کند، در هیأت‌های ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شکایات او مربوط به عملکرد سالی که فرار مالیاتی داشته است رسیدگی نخواهد شد.

کمبود اسکناس و بسته بودن راه دسترسی به خودپردازها

در ماه‌های گذشته بسیاری از شهروندان در تهران هنگام مراجعه به ATM در ساعت تعطیلی شعبه متوجه شده‌اند که مقابل دستگاه کرکره یا نرده کشیده شده و استفاده از آن ناممکن است.

خبرها