۱۴۰۳-۰۲-۳۰
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

فراریان مالیاتی انتظار رسیدگی به شکایت‌شان را نداشته باشند

  • ۱۴۰۲-۰۱-۳۱

فرورتیش‌آنلاین: به شکایات مودیان مالیاتی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، رسیدگی نمی‌شود.

رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به این که گروهی از مودیان با فاکتورسازی، تأسیس شرکت‌های صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و دیگر روش‌های غیرقانونی، فعالیت‌های واقعی اقتصادی خود را مخفی و درآمدهای حاصل از آن را کتمان می‌کنند، گفت: «این اقدامات به موجب ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ جرم است و تعقیب قضایی در پی دارد، اما دیده شده همین اشخاص با وجود اقدامات خلاف قانون که مرتکب می‌شوند طی چند مرحله دادرسی در سازمان امور مالیاتی، با مراجعه به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تقاضای یک مرحله رسیدگی دیگر می‌کنند.»

«حسین تاجمیر ریاحی»، با اشاره به این که برخورد با فرار مالیاتی مطالبه عمومی جامعه است، تصریح کرد: «در هر موردی که مودی مالیاتی اقدام به فرار مالیاتی کند، در هیأت‌های ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شکایات او مربوط به عملکرد سالی که فرار مالیاتی داشته است رسیدگی نخواهد شد. اگر اشخاص با وجود فعالیت‌های کلان اقتصادی از ابراز درآمدهای ناشی از آن خودداری کرده و سعی در مخفی کردن حجم فعالیت اقتصادی مشمول مالیات خود کنند، حقوق سایر مودیان مالیاتی نیز تضییع می‌شود.»

خبرها