۱۴۰۳-۰۱-۲۶
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

تاکسیرانی: نشستن ۳ مسافر روی صندلی عقب تاکسی‌ ممنوع است

  • ۱۴۰۱-۰۶-۲۰

فرورتیش‌آنلاین: نشستن همزمان ۳ مسافر روی صندلی عقب تاکسی‌های تهران همچنان ممنوع است.

پیشتر همزمان با شیوع کرونا و اعمال پروتکل‌های بهداشتی سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد تاکسی‌ها نباید بیشتر از ۲ مسافر برای صندلی عقب سوار کنند، اما با افزایش نرخ کرایه‌ها سهم مسافر سوم را بین مسافران دیگر تقسیم کرد تا رانندگان متضرر نشوند.

در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی رانندگان تاکسی در پایتخت دوباره مانند دوران قبل از کرونا ۳ سرنشین برای صندلی عقب سوار می‌کنند در حالی که همچنان کرایه جبرانی دوران کرونا را دریافت می‌کنند و در واقع با سوار کردن همزمان ۴ سرنشین کرایه ۵ مسافر را می‌گیرند.

پیگیری فرورتیش‌آنلاین از تاکسیرانی تهران نشان می‌دهد که اقدام اخیر رانندگان تاکسی تخلف محسوب می‌شود، زیرا هنوز مجوز سوار کردن ۳ سرنشین روی صندلی عقب از سوی این سازمان صادر نشده است.

بدین‌ترتیب رانندگان تاکسی پایتخت مجاز هستند تنها ۲ مسافر روی صندلی عقب و یک مسافر برای صندلی جلو سوار کنند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف می‌توانند شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۸۸۸ مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران اعلام کنند.

خبرها