۱۴۰۳-۰۳-۲۶
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

گریختن ناگهانی راننده خواب‌آلود از تصادف شاخ‌به‌شاخ با کامیون

  • ۱۴۰۲-۱۱-۲۱

فرورتیش‌آنلاین: راننده یک تویوتا هایلوکس که در جاده ظاهرا در اثر خواب‌آلودگی از مسیر منحرف شده، پس از شنیدن بوق خودرو عقبی به خود می‌آید و از تصادف شاخ‌به‌شاخ با یک کامیون می‌گریزد.

 

خبرها