۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

شهادت رئیس‌جمهوری ایران در حادثه سقوط بالگرد

  • ۱۴۰۳-۰۲-۳۱

فرورتیش‌آنلاین: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هنگام خدمت‌رسانی و افتتاح سد در استان آذربایجان شرقی، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در پی سقوط بالگرد به شهادت رسید.

آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر از همراهان از جمله سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.

بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‌ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏‌جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‌ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ او را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‌ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‌ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ ۵۰‏ روز رئیس‌ جمهور جدید انتخاب‏ شود.

در صورت‏ فوت معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ او گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏‌جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد، مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.

خبرها