۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

رهبر چین: ما از مدل‌های خارجی کشاورزی کپی‌برداری نمی‌کنیم

  • ۱۴۰۱-۱۰-۰۵

کنفرانس مرکزی کار روستایی چین از ۲۳تا ۲۴ دسامبر (۲ تا ۳ دی‌ماه) با محورهای کشاورزی قوی، تسریع نوسازی کشاورزی و مناطق روستایی و ترویج همه جانبه احیای روستایی در پکن برگزار شد.

رئیس‌جمهوری چین در این نشست تاکید کرد که کشاورزی قوی، پایه و اساس یک کشور قوی مدرن سوسیالیستی بوده و برآوردن نیازهای مردم برای زندگی بهتر، دستیابی به توسعه با کیفیت بالا و تحکیم پایه‌های امنیت ملی از هم جدایی‌ناپذیر است.

«شی جین پینگ» تصریح کرد: «ساختن یک کشاورزی قوی باید بر اساس شرایط ملی چین، وجود جمعیت زیاد و زمین کم، میراث تاریخی تمدن کشاورزی و الزامات زمانه برای همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت باشد و  به جای کپی‌برداری از مدل‌های خارجی کشاورزی مدرن در مسیر خودمان گام برداریم. ما باید به نیروی خود متکی باشیم تا امنیت غلات را تضمین کنیم، کشاورزی زیست محیطی و کم کربن را توسعه دهیم و قاطعانه رفاه عمومی را به پیش بریم.»

شی جین پینگ تاکید کرد که ساختن روستایی قابل سکونت و آباد جزو الزامات  یک کشور کشاورزی قوی است. ارتقای نوسازی کشاورزی و نوسازی روستایی در مجموع، سازماندهی و اجرای اقدامات عمرانی روستایی به ویژه تسریع ارائه خدمات عمومی در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا، مراقبت از سالمندان، آموزش و مراقبت‌های پزشکی و ارتقای کامل زیرساخت‌های روستاها ضروری است. فراهم شدن خدمات عمومی و محیط زندگی راحت به کشاورزان اجازه می‌دهد تا در محل زندگی مدرن و متمدن سکونت داشته باشند.

خبرها