۱۴۰۳-۰۲-۳۰
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

ناپدید شدن کوه البرز در افق تهران

  • ۱۴۰۰-۱۰-۱۲

فرورتیش‌آنلاین: یک‌شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ به دنبال رخ دادن پدیده وارونگی دما، رشته کوه البرز در افق تهران ناپدید شده و دورنمای شهر را تغییر داده است.

عکس بالا که در یکی از روزهای پاک آبان‌ماه ثبت شده، تفاوت منظره و کیفیت هوای تهران را به نمایش می‌گذارد.

خبرها