۱۴۰۲-۰۳-۱۱
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: VAR

پشت این دستگاه صلح خوابیده است

در تاریخ بازی‌های بزرگی بوده است که اگر سیستم کمک داور ویدیویی وجود داشت سرنوشت طور دیگری رقم می‌خورد.

خبرها