۱۴۰۳-۰۱-۲۷
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: FBI

تلاش اوکراین برای بیرون راندن قماربازان روس

یک نهاد آمریکایی وعده داده تا به اوکراین در اصلاح سیستم صنعت قمار و حذف نفوذ روسیه در آن کمک کند.

خبرها