۱۴۰۲-۱۲-۰۷
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: پادشاه آشور

کشف ژن‌هایی از محیط زندگی پادشاه آشور در ۲۹۰۰ سال پیش

محققان DNA شماری از گیاه‌های باستانی را که در گل مورد استفاده در ساخت یک خشت باستانی به‌جا مانده بود، استخراج کردند.

خبرها