۱۴۰۲-۱۲-۰۴
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: مردم

کمک رهگذران به افسر پلیس برای بازداشت یک مظنون

پس از آن که یک مظنون در مقابل بازداشت توسط پلیس از خود مقاومت نشان داد و با او گلاویز شد، رهگذران به کمک افسر شتافتند.

خبرها