۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: دارایی

انتشار فهرست دارایی‌های رئیس‌جمهوری فرانسه؛ ماکرون خودرو و ملک شخصی ندارد

رئیس جمهوری فرانسه هنوز خودرو و ملک شخصی ندارد ولی موجودی حساب‌های بانکی او در این مدت رشد کرده است.

خبرها