۱۴۰۳-۰۳-۲۶
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: امانوئل ماکرون

آیا جنگنده‌های فرانسه به سلطه هوایی روسیه در آسمان اوکراین پایان می‌دهند؟

رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد بازنشستگی جنگنده‌های رافال را جلو بیاندازد تا امکان انتقالشان به اوکراین فراهم شود.

انتشار فهرست دارایی‌های رئیس‌جمهوری فرانسه؛ ماکرون خودرو و ملک شخصی ندارد

رئیس جمهوری فرانسه هنوز خودرو و ملک شخصی ندارد ولی موجودی حساب‌های بانکی او در این مدت رشد کرده است.

خبرها