۱۴۰۲-۱۲-۰۷
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: اتباع خارجی

۸۰ درصد کودکان کار در تهران اتباع خارجی هستند

حتی یک نهاد مشخص و رسمی در زمینه ساماندهی کودکان کار معرفی نشده و با وجود تعداد متولیان متعدد، آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است.

خبرها