۱۴۰۳-۰۱-۲۷
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: آب دریا

بیرون کشیدن خودرو غرق شده در ساحل بندرعباس

این ویدئو که سال ۹۹ ثبت شده، یک خودرو را نشان می‌دهد که در بندرعباس از دریا بیرون کشیده می‌شود.

خبرها