۱۴۰۲-۰۳-۱۱
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: نژادپرستی

تنها قدم نخواهی زد وینی جونیور

فوتبال ورزش فراتر از رنگ ها و آیین ها و عقیده هاست و هیچ کس حق توهین به این ها را ندارد.

خبرها