۱۴۰۲-۰۳-۱۱
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: نرخ کرایه

افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس در تهران در سال ۱۴۰۲

شورای شهر افزایش نرخ کرایه را تصویب کرد که ۴۵ درصد به طور میانگین است و احتمال دارد برای ۱۰ درصد از خطوط تا ۷۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.

خبرها