۱۴۰۲-۰۷-۰۶
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: معیارهای ازدواج

تحقیق روی میلیون‌ها زوج درباره عوامل موثر در جذب شدن آنها به یکدیگر

یک مطالعه علمی این سؤال را رمزگشایی کرده که آیا افراد با ویژگی‌های متضاد جذب یکدیگر می‌شوند یا افراد با ویژگی‌های مشابه.

خبرها