۱۴۰۲-۰۷-۰۹
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • instagram

بایگانی برچسب ها: قیچی کردن

جدا شدن کانتینر از کامیون پس از قیچی کردن در جاده

ویدئویی که به فرورتیش‌آنلاین رسیده، یک کامیون کانتینربر را نشان می‌دهد که در جاده قیچی کرده به طوری که پس از آن کشنده و کانتینر با چندین متر فاصله از یکدیگر متوقف شده‌اند.

خبرها